School Directory
Ssembabule
    Lwemiyaga
    Ntusi
    Lugusulu
    Lwebitakuli
    Mateete
    Mijwala
    Sembabule Tc

Found 264 schools in Ssembabule

Load map in full screen

29 pre-schools in Ssembabule


213 primary schools in Ssembabule


21 secondary schools in Ssembabule


1 technical institutions in Ssembabule