School Directory
Rukungiri
    Buyanja
    Kebisoni
    Nyakishenyi
    Nyarushanje
    Bugangari
    Buhunga
    Bwambara
    Kagunga
    Nyakagyeme
    Ruhinda
    Rukungiri Tc

Found 327 schools in Rukungiri

Load map in full screen

45 pre-schools in Rukungiri


233 primary schools in Rukungiri


44 secondary schools in Rukungiri


5 technical institutions in Rukungiri