School Directory
Kamuli
    Balawoli
    Bulopa
    Butansi
    Kamuli Tc
    Kitayunjwa
    Nabwigulu
    Namasagali
    Namwendwa
    Bugulumbya
    Kisozi
    Mbulamuti
    Nawanyago
    Wankole

Found 343 schools in Kamuli

Load map in full screen

30 pre-schools in Kamuli


261 primary schools in Kamuli


35 secondary schools in Kamuli


13 universities in Kamuli


4 technical institutions in Kamuli