School Directory
Iganga
    Buyanga
    Ibulanku
    Makuutu
    Namalemba
    Bulamagi
    Iganga Tc
    Nabitende
    Nakalama
    Nakigo
    Nambale
    Namungalwe
    Nawandala

Found 378 schools in Iganga

Load map in full screen

64 pre-schools in Iganga


242 primary schools in Iganga


61 secondary schools in Iganga


8 universities in Iganga


3 technical institutions in Iganga